Taşdoğan’dan Suriyelilerin Oda Ve Borsa Yöneticiliğinin Önünü Kesen Yasa Teklifi

Taşdoğan’dan Suriyelilerin Oda Ve Borsa Yöneticiliğinin Önünü Kesen Yasa Teklifi
19.11.2018
A+
A-

 MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, TBMM’ye Suriyelilerin oda ve borsa yöneticisi olabilmelerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması engelini getiren yasa teklifi sundu.

GENEL GEREKÇE

İnsanın var olmasıyla eş zamanlı olarak ortaya çıkan alışveriş, bireyin ihtiyaçlarının çeşitlenerek kendi kendine yetememesiyle birlikte farklı boyutlarda ele alınmak zorunda kalınmıştır. Uygarlık aşamalarına, toplumların geleneklerine, yaşam biçimlerine hatta yaşadığı coğrafyalara özgü şekillenmiştir. Tüm bunlar bugünkü manada olmasa bile birçok toplumda odaların ve borsaların temel yapılarının oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Milletimizin alış veriş serüveni yüzyıllar önce İpekyolu üzerindeki mücadele ile başlamış, İslamiyet’in kabulü ile baharat yollarındaki deneyimleriyle devam etmiştir. Selçukluların Anadolu’yu fethi, Türkistan’daki ticari birikimlerini ve ticari ahlakı bu coğrafyaya getirmesi ile ticari gelişmesini ve teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamlamış, uluslararası boyut kazanarak en ünlü ticaret merkezlerine ev sahipliği yapılmıştır. Osmanlı tarihine geldiğimizde ilk zamanlarda Ahiler, 16. ve 17 yy’ da Loncalar disiplinli bir şekilde çalışarak üretim-ticaret-esnaf üçgeninde sorunların ve çözüm yollarının üzerinde durmuşlar, ticaret ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Böylece mesleki dayanışmanın ve meslek ahlakı kavramlarının çekirdeğini oluşturmuşlardır.

Günümüzde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar, 15/3/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur 2004 yılındaki yeni düzenlemelerle 5471 Sayılı kanun uygulanmaktadır.

2010 yılı aralık ayında komşu coğrafyalarımızda protestolarla başlayan ve yaşanan domino etkisiyle özellikle Kuzey Afrika’daki ülkelerin rejimleri üzerinde büyük yıkımlara ve iç savaşlara sebep olan “Arap Baharı” isimli siyasi rüzgâr; son olarak ülkemizin güney sınırlarının büyük bir bölümündeki komşularımıza ulaşmıştı. Bu nedenle geçen 8 yılda yaşanan göç dalgası ile birlikte özellikle sınır illerimiz Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmıştır.

Şehirlerimize yerleşen misafirler aynı zamanda ekonomik hayata da dâhil olmuşlardır. Yerleştikleri bölgelerde ticarethaneler açmışlar, sınai işletmeler kurmuşlar, esnaf olmuşlardır. Özellikle yukarıda belirtiğimiz sınır kentlerimizde yoğunlaşan bu ticari faaliyetler neticesinde çok sayıda esnaf ve ticari işletme sahibi misafirler sanayi, ticaret odaları ile ticaret borsalarına kayıt olmuştur. Öyle ki bazı il ve ilçelerimizde bulunan işletme ve esnaf sayısı Türk Vatandaşlarının sayısını geçmek üzeredir. Bu durum bulunduğu ilin ekonomik kaderine tesir eden odalar ve borsaların, şehir halkının yönetiminden aksi bir irade oluştuğu taktirde, ister istemez yabancı bir yapının eline geçmesini sağlayabilecektir. Odalarımızın ve borsalarımızın üye kaydında uyruk aranmamaktadır bu çok tabidir. Ülke ekonomimize katma değer sağlayan herkes odalara ve borsalara üye olarak ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Ancak odalar ve borsaların kanunla belirlenmiş organlarına ve bu organların yönetim kademelerine seçilecek olan üyelerin Türk Vatandaşı olması gerekmektedir. Türk Vatandaşı olma şartı sağlanır ise özellikle sınır illerimizde bulunan şehir halkı kendi ekonomik kaderlerini, kendi aldıkları kararlarla belirleyecek böylece ileride yaşanabilecek problemlerin önüne geçilmiş olunacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsaların organları ile bu organların başkan ve başkan yardımcılıklarına seçilecek kişilerde Türk vatandaşı olma koşulu sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yeni” ibaresi “Türk vatandaşı olmak ve yeni” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.