Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 27°C
Az Bulutlu

Soma Faciasında ‘Sahte İmza’ Bilmecesi

20.05.2014
A+
A-

Soma’da tutuklu sayısı 8’e çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan madendeki tüm yetkilerin Genel Müdür Doğru’ya verildiğini söyledi. ‘Yetki belgesinden haberim yok’ diyen Doğru ise imzanın sahte olduğunu iddia etti.

13 Ma­yı­s’­ta mey­da­na ge­len So­ma fa­ci­asın­da ön­ce­ki gün baş­la­yan ad­li­ye sü­re­cin­de ilk gün gö­zal­tı­na alı­nan 25 ki­şi­den 16’sı ad­li­ye­ye sevk edil­miş ve So­ma Ma­den İş­let­me Mü­dü­rü Akın Çe­lik, mü­hen­dis­ler Yal­çın Er­do­ğan, Er­tan Er­soy ile ma­de­nin Em­ni­yet Var­di­ya Amir­le­ri Ya­sin Kur­naz, Hil­mi Ka­zık tu­tuk­lan­mış­tı.

Dün ma­den oca­ğı­nın ge­nel mü­dü­rü Ra­ma­zan Doğ­ru da gö­zal­tı­na alın­dı. Ar­dın­dan ara­la­rın­da So­ma Hol­din­g’­in sa­hi­bi Alp Gür­ka­n’­ın oğ­lu So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Can Gür­kan ve Ge­nel Mü­dü­r Doğ­ru­’nun da bu­lun­du­ğu 7 ki­şi ad­li­ye­ye sevk edil­di. Bir ki­şi sav­cı­lıkça bı­ra­kıl­dı.

GÜRKAN İKİ KEZ SORGULANDI

Mah­ke­me­ye sevk edi­len 6 ki­şi­den üçü ise tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re bı­ra­kıl­dı. Can Gürkan, Ra­ma­zan Doğ­ru ve var­di­ya ami­ri Meh­met Ali Gü­nay Çe­lik tu­tuk­lan­dı.

Sav­cı­lı­ğın “de­ne­tim­li ser­best­lik­” ta­le­biy­le mah­ke­me­ye sevk et­ti­ği Can Gür­ka­n’­ın du­ru­mu ise Doğ­ru­’nun ifa­de­le­ri son­ra­sı de­ği­şti.
Gür­ka­n’­ın sav­cı­lıkta yö­ne­tim ku­rul baş­ka­nı ol­masına rağmen şir­ke­tin iş­le­riy­le il­gi­li bir so­rum­lu­lu­ğu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı ile­ri sü­re­rek tüm yet­ki­nin Ge­nel Mü­dür Ra­ma­zan Doğ­ru­’da ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği be­lir­til­di. Gür­kan, Ti­ca­ret Si­cil Dos­ya­sı için­de­ki yet­ki bel­ge­si­ni de de­lil ola­rak sav­cı­lı­ğa sun­du.

Bu ifa­de üze­ri­ne gö­zal­tı­na alı­nan Doğ­ru ise duruma tepki gösterdi. “Bana böy­le bir yet­ki­nin ve­ril­di­ğin­den ha­ber­im yok” diyen Doğ­ru, bel­ge­de­ki im­za­nın da ken­di­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı sah­te ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.

Şirketin gönderdiği avukatı da reddettiği iddia edilen Doğ­ru­’nun ifa­desi üze­ri­ne de­ne­tim­li ser­best­lik ta­le­biy­le mah­ke­me­ye sevk edi­len Gür­kan için ek gö­zal­tı sü­re­si alın­dı. Sav­cı­lık­ça ikinci kez sor­gu­la­nan Can Gür­kan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Avukat adliyeye sığındı

Can Gür­kan’ın ad­li­ye­ye sev­kin­den son­ra şir­ke­tin adı alı­na­ma­yan avu­ka­tı ad­li­ye önün­de açık­la­ma yap­tı. Avu­kat, ba­zı bil­gi­sa­yar çık­tı­la­rı ve gra­fik­le­ri gös­ter­di­ği sı­ra­da çev­re­de top­la­nan­la­rın tep­ki­si sert­leş­ti. Avu­kat ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­rür­ken ba­zı ki­şi­ler, “Sen ölen işi­çi­le­ri mi suç­lu­yor­sun” di­ye ba­ğı­ra­rak tep­ki gös­ter­di. Tep­ki­le­rin art­ma­sı üze­ri­ne açık­la­ma­yı ya­rı­da ke­sen avu­kat, ad­li­ye­ye sı­ğın­mak zo­run­da kal­dı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.