Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 17°C
Parçalı Bulutlu

“PKK Bölgenin Jandarması Oldu”

18.09.2014
A+
A-

Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Seyithan Karadağ “Bu süreçte kontrol PKK’nın elinde. Örgüt Doğu ve Güneydoğu’da adeta polis ve jandarma gibi görev yapmaya başladı. Biz illegal olduk onlar legal” dedi

Seyithan Karadağ: PKK bölgenin jandarması oldu

Köy Ko­ru­cu­la­rı Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Se­yit­han Ka­ra­dağ, te­rör ör­gü­tü PKK’­nın bas­kı­la­rı yü­zün­den köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni bı­rak­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­dü. “On­lar le­gal, biz il­le­gal ol­du­k” di­yen Ka­ra­dağ şöy­le ko­nuş­tu: “Ör­güt Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki­ yer­le­şim yer­le­rin­de ade­ta po­lis ve jan­dar­ma gi­bi gi­bi gö­rev yap­ma­ya baş­la­dı. Kon­tro­lü el­le­ri­ne al­mış­lar. Kim­se de ka­rış­mı­yor. Se­si­mi­zi çı­kar­sak pro­vo­kas­yon­cu olu­yo­ruz. Çı­kar­ma­sak sü­rü­nü­yo­ruz. Ne ya­pa­ca­ğız bil­mi­yo­ruz. Biz­ler köy ko­ru­cu­la­rı ola­rak ar­tık il­le­gal, on­lar ise le­gal ha­le gel­di.”

VATANI SEVMENİN BEDELİ

PKK’­nın ko­ru­cu­la­rı ka­çı­rıp uy­gu­la­dı­ğı bas­kı­dan do­la­yı gö­rev­le­ri­ni bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Ka­ra­dağ, ”Köy­ler­de ko­ru­cu­lar tek tek gö­re­vi bı­ra­kı­yor. Biz her şe­yi bı­rak­tık. Onu­ru­mu­zu ve hay­si­ye­ti­mi­zi ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ül­ke­de va­tan sev­me­nin be­de­li çok ağı­r” de­di.

‘Terörist görürseniz karışmayın’

Ana­do­lu Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Şe­hit Ai­le­le­ri Kon­fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Zi­ya Sö­zen böl­ge­de köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­miş bir PKK bas­kı­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Sö­zen şu id­di­alar­da bu­lun­du: “Ko­ru­cu­mu­zu ka­çı­ran te­rör ör­gü­tü PKK’­ya yö­ne­lik as­ker ope­ras­yon iz­ni is­te­di. An­cak Bit­lis Va­li­si izin ver­me­di. Eğer ko­ru­cu­muz şe­hit edil­sey­di so­rum­lu­su Bit­lis Va­li­si olur­du. Kim­se bi­zi mu­ha­tap al­mı­yor. Köy ko­ru­cu­ları dev­le­te küs­müş du­rum­da. Çö­züm sü­re­ci­ni en çok is­te­yen bi­ziz. PKK her şe­yi ya­pı­yor ama ya­nı­na kâr ka­lı­yor. Bi­ze dev­let yet­ki­li­le­ri ‘Te­rö­rist gör­dü­ğü­nüz yer­de ka­rış­ma­yın. Aman çö­züm sü­re­ci­ne göl­ge düş­me­si­n’ di­yor.” Sö­zen çö­züm sü­re­ci­nin baş­la­ma­sın­dan bu ya­na 10 köy ko­ru­cu­su­nun bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca şe­hit edil­di­ği­ni be­lirt­ti.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.