Hedef TURAN ise Rehber DOKUZ IŞIK Olmalı…

Hedef TURAN ise Rehber DOKUZ IŞIK Olmalı…
18.02.2018
A+
A-

Gazetemizin bir önce ki sayısında yayımlanan yazımda Afrin’ e giden askerimizin bir gazetecinin Nereye? sorusuna verdiği KIZIL ELMA’ ya cevabından yola çıkarak bir yazı yazmıştım. Şimdi ise Kızıl Elma’mız olan ecdadımızın TURAN Ülküsünden bahsetmek istiyorum.

Turan’ ı anlam olarak en güzel ifade eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp’tir. Turan ismini verdiği şiirinde Ziya Gökalp, “Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan… Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir TURAN” diyerek yüreklerimizde ki KIZIL ELMA’ yı en doğru şekilde ifade etmiştir.

Büyük TÜRK Milleti tarihi boyunca çok büyük Başbuğ’lar çıkarmıştır. Bizler bugün yine dört bir yanımız düşmanlar ile çevriliyken tarihimizi iyi okumak ve anlamak mecburiyetindeyiz. Büyük Türk Milletinin son Başbuğ’ u olan merhum Alparslan Türkeş’ in “DOKUZ IŞIK” doktrini bize uygun ve en güncel rehberdir.

Başbuğ Alparslan Türkeş, Başbuğ Atatürk’ ün “ALTI OK” doktrininden feyiz alarak ve en doğru şekilde güncelleyerek “DOKUZ IŞIK” doktrinini ortaya çıkarmıştır. Peki nedir bu DOKUZ IŞIK?

Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, İlimcilik, Toplumculuk, Köycülük, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Gelişmecilik ve Halkçılık, Endüstiricilik ve Teknikçilik

Şimdi tek tek DOKUZ IŞIK’ ın her bir ışığının özetle anlamını okuyup iyi anlayalım ve uygulamaya bugünden başlayalım…

1- MİLLİYETÇİLİK

Türk Milletine karşı beslenen derin sevginin ifadesidir. Kalbinde başka bir ırkın gururunu taşımayan ve kendisini samimi olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes Türk’tür. Her şey Türk milleti için Türk’e göre Türk tarafından sözleriyle özetlene bilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türk devletine sadakat ve hizmettir.

2- ÜLKÜCÜLÜK

İdealist kelimesiyle aynı anlamdadır. Ülkümüzün esasları Türk milletini ahlakta, maneviyatta, insanlık duygularında en yüksek seviyede bulunması, yaşama ve ilimde teknikte dünyanın en ileri gitmiş milleti haline gelmesi, ekonomik açıdan kalkınmış, tarımda modern tekniği geliştirmiş ve modern sanayiyi kurmuş refahlı bir toplum haline getirme idealidir.

Ülkücülüğümüz : Türk milletini en kısa yoldan en kısa zamanda modern uygarlığın en üst seviyesine çıkarmak, mutlu müreffeh hale getirmek, bağımsız özgür kendi haklarına sahip bir yaşama kavuşturmaktır. Ülkücülüğümüz bir macera fikri değildir. Biz ülkücülüğü daima gerçekçi olmaya ve girişilecek faaliyetlerde Türkiye’yi hiçbir zaman tehlikelerle risklerle maceralara sürüklemeyecek bir yol üzerinde bulunmasını esas kabul ederiz.

3- AHLAKÇILIK

Bir toplumda insanların birbirlerini incitmeden, birbirlerine zarar vermeden, sağlıklarını koruyarak tabiat güçlerinin tesirlerinden en iyi şekilde yararlanılacak şekilde hareketlerini tanzim etmelerini sağlamaya yarayan kuralların toplamı ahlakı meydana getirir. Ahlakçılık her şeyden önce kişilerin ve toplumun milli ahlak kurallarına bağlı olarak yetiştirilmesi ve milli ahlak kurallarına bağlı olarak yaşaması ilkesidir.

4- İLİMCİLİK

Bir memleketin refahlı olması, güçlü olması her şeyden önce o memlekette yaşayan insanların ilimde, teknikte ileri bir seviyeye ulaşmış olmalarıyla mümkündür. Karşılaşılan her olayın, önümüze getirilen her meseleyi gördüğümüz her işi önyargılardan ayrılarak art düşüncelerden sıyrılarak gerçekçi gözle görmek ve ilim zihniyetiyle bunu muhakeme etmek, değerlendirmek başlıca usul olmalıdır.

5- TOPLUMCULUK
Her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüsüdür. İçtimai ve iktisadi olmak üzere iki ayrı bölüme kapsamaktadır. İktisadi görüş olarak mülkiyeti esas kabul eder, fakat mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karşı olan bir görüsü belirtir. Karma ekonomiyi ve ana stratejik iktisadi faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını öngörür. Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma teşkilatı kurulmasını kabul eder.

6- KÖYCÜLÜK
Köyleri tarım kentleri haline birleştirerek kalkındırmayı öngörür. Köylünün tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için kooperatifleşmeyi hedef alır. Bilhassa orman bölgesinde yasayan köylüleri öncelikle ve hızla refaha kavuşturmak amacını güder.

7- HÜRRİYETÇİLİK VE ŞAHSİYETÇİLİK
Birleşmiş Milletler Anayasasında yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. İnsanların şahsiyet olarak geliştirilmesini toplumun kalkınması için yararlı bir yol olarak kabul eder.

8- GELÍŞMECİLİK VE HALKÇILIK
İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. Elde edinenle yetinmemek ve daima daha ilerisini istemek ve bunu elde etmek için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarda Türk milletinin tarihinden, milli benliğinden ve kökünden kopmadan yükselmek ve ilerlemek gayedir. Yapılacak her iste halka doğru, halkla beraber olmayı ilerlemenin, yükselmenin vazgeçilmez bir prensibi olarak kabul ederiz.

9- ENDÜSTRİCİLİK VE TEKNIKÇİLİK
Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır.

YarımadaGazetesi;Gökhan ÇELİK

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.