Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 32°C
Az Bulutlu

Diyarbakır’da Asker Evlerine Hain İşaret

05.06.2014
A+
A-

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, iki astsubay ile bir uzman çavuşun evlerine çarpı işareti konuldu. Askerler evleri terk ederek suç duyurusunda bulundu. Kaymakam da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Di­yar­ba­kır’ın Sil­van il­çe­sin­de uz­man ça­vuş­la­rın ya­şa­dı­ğı ba­zı ev­le­rin ka­pı­la­rı­na be­yaz te­be­şir ile çar­pı işa­re­ti ko­nul­du. Bağ­lar Ma­hal­le­si­’n­de ya­şa­yan uz­man ça­vuş­la­rın ai­le­le­riy­le kal­dı­ğı 3 evin ka­pı­sı­na ki­min işa­ret koy­du­ğu ise be­lir­le­ne­me­di.

‘TED­BİR ALIN’ TA­LE­Bİ

Kay­ma­kam Ber­kan Sön­me­zay, ola­yın bü­tün de­tay­la­rıy­la araş­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. As­ke­ri per­so­nel­le­rin ya­şa­nan ola­yın ar­dın­dan ev­le­ri bo­şalt­tık­la­rı bil­di­ril­di.

Yet­ki­li­ler ola­yı; te­rör ör­gü­tü PKK’­ya mü­za­hir grup­lar ta­ra­fın­dan as­ker­le­rin ev­le­ri­nin he­def ha­li­ne ge­ti­ril­mek ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ola­yın teh­dit mak­sat­lı ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di. Ev­le­ri işa­ret­le­nen as­ker­ler, ola­yı mül­ki amir­le­re ile­te­rek, em­ni­yet ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı ta­lep et­ti. Olay­la il­gi­li sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ge­niş çap­lı so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.

As­ke­ri kay­nak­lar, Sil­va­n’­da ay­nı blok­ta otu­ran iki­si ast­su­bay bi­ri uz­man ça­vuş top­lam üç per­so­ne­lin ev­le­ri­ne işa­ret ko­nul­du­ğu id­di­ası­nı doğ­ru­la­dı.

SUÇ DU­YU­RU­SU YAP­TI­LAR

Olay­da ev­le­ri­ne işa­ret ko­nan iki ast­su­bay Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’­na gi­de­rek suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Evi­ne işa­ret ko­nan üçün­cü ki­şi olan uz­man ça­vu­şun, Di­yar­ba­kır yo­lun­da­ki olay­lar ne­de­niy­le gö­rev­de ol­du­ğu bu ne­den­le Sil­va­n’­a dön­dük­ten son­ra sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı be­lir­til­di.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.