Bozkurt İşaretinden Rahatsız Olan Kanı Bozuklar

07.02.2018
A+
A-

Tarih Bozkurt işaretini, Türk hakanları tarafından “Zafer İşareti” olarak kullandıklarını yazdığı gibi, batıya göç eden Türklerin de aynı zamanda “Soy Belirtisi” olarak; yani “Ben Türk’üm” manasında kullandıklarını yazar…

MHP ve Ülkücüler, Bozkurt işaretini her ne kadar siyasi işaret olarak kullansalar da Bozkurt işareti, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar Türk kimliğinin işarete yansıyan vurgusu olarak nesiller boyu aktarılarak gelmiştir…

1969-1997 yılları arasında; 28 yıl Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanlığını yapan merhum Alparslan Türkeş’in Bozkurt işaretini Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve emrindeki ülkücülerin kullandığı siyasi simgesi yapması, tarihi değere sahip Türk kimliğinin simgesi olan Bozkurt’un ve Bozkurt işaretinin Türkiye’de benimsenip, kullanılmasını; unutulmamasını sağlamıştır…

1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Bakü’de Ebulfeyz Elçibey’in düzenlediği mitingde toplanan milyonlarca insan, Türk Milliyetçiliğinin sembol ismi olan dönemin MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i Bozkurt işaretiyle selamlamışlardır…
Ki, o gün o meydan da toplanan Türkler, merhum Alparslan Türkeş’e, ‘Sen dünya Türklüğünün önderisin. Sen Bozkurtsun’ mesajını vermişlerdir…

MHP Lideri Alparslan Türkeş’in Bozkurt işaretiyle selamlamasının ardından, bu efsane sembol Türk milleti tarafından da benimsenmiş ve kullanılmıştır…
..ve Alparslan Türkeş, Bozkurt işaretini MHP’nin siyasi simgesi yapar ve Bozkurt işaretine yeni yüklediği anlamını, “Serçe parmak Türk’tür, şu işaret parmağı da İslam’dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız…” diyerek anlatır…

 

*
Dünya düzeninin değiştiği; imparatorluktan “Milli Devlete” geçiş sürecinin sıkıntılarının devam ettiği ve değişik fikir akımlarının itibar gördüğü yıllardır…

Kökü Türklerin tarih sahnesine çıktığı zamana dayansa da, “Türkçülük” diye adlandırılan “Türk milliyetçiliği”, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmak üzere olduğu dönemde, çöküşü engellemek için Türk milliyetçiliği şuuru ile hareket eden Türk aydınlar tarafından benimsenmiştir…

Türk milliyetçiliği şuuru ile hareket eden Türk aydınların, Türk milletinin birlik ve beraberliği için o dönem ortaya koyduğu fikirler, Alparslan Türkeş’in fikri altyapısında önemli bir yer etmiştir…

Bu fikirler ışında Alparslan Türkeş, dünya üzerinde yaşana bütün Türklerin, Türklük Şuurunu / Türk Milliyetçiliğini sağlanması için Turancılık (Dünyada üzerinde yaşayan bütün Türklerin tek çatı altında; birleşik tek ve büyük Türk vatanında birleştirilmesini ülküsü) fikriyatı ile sağlamak istemiştir…
Bu düşünceleri nedeniyle, Türkçülük/Turancılık/”Irkçılık” davasından -daha sonra aklansalar da- arkadaşları ile birlikte yargılanmış, cezalar almış ve sürgüne gönderilmiştir…

Ömrü Türk dünyası için çile ve hizmetle geçmiş bir siyaset adamını olana merhum Alparslan Türkeş Turancılığı, “Yunanlılar için Enosis neyse, Ruslar için Panislavizm neyse, Almanlar için Alman Birliği neyse, Araplar için Arap Birliği neyse, İranlılar için Panaryanizm neyse, Türkler için de Turancılık odur.” diyerek ifade etmiş…

Türk Milliyetçiliğini ise, “Kalbinde yabancı başka bir milletin özlemini, özentisini taşımayan, kendisini Türk hisseden Türklüğü benimseyen ve Türk milletine, Türk devletine hizmet aşkı taşıyan herkes Türk’tür. İşte Türk milliyetçiliğinin temel görüşü budur.” diyerek tanımlamıştır…

Türk Milliyetçiliğini sadece yaşadığı ülkedeki Türkler için tanımlamayan merhum Alparslan Türkeş, “Bu görüş ışığında olayları değerlendirmek zorunluluğu vardır. Türk milliyetçileri sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Türklerle mi ilgilenecektir? Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan Türklerle münasebetlerimiz ve bunlara karşı tutumumuz ne olmalıdır?” sorusunu sormuş ve sorduğu soruya yine kendisi, “Bu sorulara verilecek cevap şudur: Türk milliyetçiliği, dünya üzerinde nerede Türk varsa onlarla ilgilidir. Onlara karşı derin bir sevgi ve ilgiyle doludur. Dünyanın neresinde Türk varsa bu Türklerin iyi durumda olmaları, bu Türklerin yükselmeleri, korunmaları, kendilerine mümkün olan her çeşit yardım ve desteğin sağlanması Türk milliyetçiliğinin şaşmaz düsturudur.” diyerek cevaplamıştır…

Türk Milliyetçiliği; davası uğruna canıyla, kanıyla; tüm varlığıyla vatan ve ülkü uğrunda mücadele ve kumandanlık eden Alparslan Türkeş, Türk dünyası tarafından “Başbuğ” diye anılmıştır…

*

Bütün dünyada Türk Milliyetçiliğinin sembol ismi olan merhum Başbuğ Alparslan Türkeş, Bozkurt işaretini sadece Türklüğün simgesi olarak kalmasından ziyade, ona İslamiyet’i de yüklemiştir…
Ki, İlây-ı Kelimetullah; (Allah’ın adını veya İslâm dininin tevhid akîdesini şanına uygun bir biçimde yüceltmek.) uğruna savaşan Türkler, İslam dinine en büyük hizmet(ler)i yapmış ve yapmaya devam eden bir millettir…
Ki, merhum Alparslan Türkeş’in Bozkurt işaretine yüklediği anlamı; “Türk İslam Mührünü Dünyaya Vurmak Ülküsü”nü bugün Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nda göreve yapan askerlerimizin Bozkurt işareti yapmasına ve gazetecinin “İstikamet neresi?” diye sorduğu soruya askerimizin, “Kızıl Elma” cevabına yansımıştır…

Merhum Alparslan Türkeş’in, “Serçe parmak Türk’tür, şu işaret parmağı da İslam’dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız…” diyerek anlattığı Bozkurt işaretini Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerimiz sıkça kullanmaya başlayınca, Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, “Bozkurt işareti yapan yiğitleri gazetede okuyup televizyonda görünce felç geçiren, adeta komaya giren askeri veya siyasi malum çevreler neden korkmuşlardır?
Niye bu kadar ürkmüşlerdir?”

Bozkurt işaretinin, “Türklük İşareti” olduğunu söyleyen(ler) vardı…
“Bozkurt işareti, MHP ve ülkücüler has bir işaret değildir. Herkes yapabilir” diyen(ler) vardı…

Samimiyet içinde; Türk gibi olup da, bunu söyleyenlerin söylemlerine katılıyorum; bence de herkes Bozkurt işareti yapsın…
Ki, çoruna, çocuğuna Bozkurt işaretini öğretsin…
Ki, belki Türklük ve Türk Milliyetçiliği bulaşır…
Bu vesileyle de, Bozkurt işareti yapan askerlerinizden korkup, ürken; RAHATSIZ OLAN bir nesil yetişmez…

Bu manada; Bozkurt işaretini yapan askerlerden korkup, ürkenlerin; rahatsız olanların, MHP’li ve Ülkücü olmadığı söylemlerinden aşikârdır ki; MHP’li ve Ülkücü olsaydılar, Bozkurt işareti yapan askerlerimizle gurur duyarlar…

Gerek Türk’ün Kızıl Elma ülküsüyle alay edenler, gerekse Bozkurt işaretinin, “Türklük İşareti” olduğunu ve “Bozkurt işareti, MHP ve ülkücüler has bir işaret değildir. Herkes yapabilir” diyenler, bir anda Bozkurt işaretinden rahatsızlık duyduğunu -imalı bile olsa- ifade ediyorlarsa, bunların Türk olması mümkün değildir…
Ki, bunlar olsa olsa kanı bozuk, Türk ve Türklük düşmanıdır…

Cengiz KORKMAZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.