“BOZKURT İŞARETİ ÜZERİNE”

“BOZKURT İŞARETİ ÜZERİNE”

 (TÜRKÇÜLÜĞÜN SEMBOLÜ)

    Türkler, dünya tarihinin kadim milleti, BOZKURT nesli olarak anılırlar. Aşinaoğulları olarak bilinen Türk soyu BOZKURT efsanesine dayanmaktadır.

     Bozkırın töreli, tüzüklü ve kanunlu kavmi  dediğimiz Türk milletinin soyu BOZKURT efsanesine göre Türkler de Börtegin, Moğollarda da Börte – Çine’dir.

BOZKURT İŞARETİ ÜZERİNE

     Makaleme, bazılarının ve tarihçilerimizin düştüğü bir yanılgıyı düzelterek başlamak istiyorum. Moğol Cengiz İmparatorluğu ile Türklerin bir millet olduğu tezi yakın tarihimizin en ünlü tarihçileri tarafından belgelenmiştir.  Şimdi gelin hep birlikte, yakın tarihimizi ve BOZKURT efsanesini şöyle bir hatırlayalım.

      Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Devleti  yani Azeri Türklerinin, Bakü’de Ebulfeyz Elçi Bey’in düzenlediği mitingin de merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i BOZKURT işareti ile selamlaması  BOZKURT işaretinin o gün ortaya çıktığını düşünenler belki de vardır?

      Oysa bu düşünce sahipleri Türk tarihimize büyük haksızlık yapmaktadırlar. Zira BOZKURT sembolü binlerce yıl önce Türkler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Bu durumun bir kanıtı varmıdır?  Elbette vardır zira 6. yüzyıla ait “Türk Hakanı” heykeli islamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde Türk hakanlarının zafer işareti olarak BOZKURT işareti yapmaları bunun kanıtıdır. Ayrıca 10. Yüzyılda İranlı şair Firdevsinin Seyhnamesinde de BOZKURT sembolüne rastlanmaktadır.

     Türk tarihimizde bir çok kahramanımız BOZKURT simgesi ile ifade edilmiştir. “Aşina” Kurt soyu sözcüğünün Hem Hun hem de Göktürk hükümdar ailesinin adı olması tesadüf olamaz değil mi? BOZKURT Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal ve ulusal bir semboldür. BOZKURT, savaşcılığı ve savaşcı ruhunu temsil eder. Kurt, yol gösteren, zor anlarda yardıma yetişen  bir varlık olarak Türk destanların da yerini almıştır.

   Batıya göç eden o dönemde ki, Hun, Kıpçak, Peçenek Türkleri BOZKURT işareti yaparak soylarını belirtmişlerdir. Yani “Ben Türküm” demişlerdir. Farklı dinlere ve inançlara mensup insanlar, Türkler’i ve Türklüğü temsil eden, BOZKURT işaretinde buluşurlar. Irak Türkmenleri, Azerbaycan, İran, Gagavuz Türkleri arasında yaygın olarak BOZKURT sembolü kulanılır. Liderler günümüzde güç,hakimiyet, bağlılık, zafer, mutluluk ifadelerini BOZKURT işareti yaparak ifade etmektedirler.

     Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından “BOZKURT” ulusal bir sembol ilan edilerek bir çok yerde kullanılmıştır. O dönem Türk paralarında ve ilk tarih kongresinin gerçekleştirildiği Türk Taih kurumunun merkezinde bronz BOZKURT heykeli ve resmi yerini almıştır. Efsaneye göre Ergenekon’dan çıkışta Türklere yol gösteren BOZKURT yüce Türk milletinin çok önemli bir figürüdür.

     BOZKURT sembolü, Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, bayraklar, sancaklar, ile birlikte ilk para birimiz olan Türk Lirasının üzerinde BOZKURT resmi  kullanılmıştır. BOZKURT efsanesi o (Arkaik) dönemlerden günümüze kadar gelmiştir. BOZKURT yüce Türk milletin ortak değeri ve efsane hikayesinin de sembolüdür. Özellikle İtalya’ya Anadolu’dan göç eden Etrüskler de BOZKURT efsanesini kullanmışlardır.

    Devletine, milletine, bayrağına, soyuna, tarihine, kültürüne, BOZKURT efsanesine, sahip çıkan yüreklerin ve Türklerin birliği daim olsun.

Ali KARACA

28.12.2020

İSTANBUL

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.