AKSİYONER TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

19.08.2020
A+
A-

Yazıma Cennet mekân Dündar TAŞER’in sözü ile başlamak istiyorum “Mutlak mânâ da millî, manevî, İslamî değerlere bağlı gençliği, ülkü ve fikirler etrafında toplayacak aksiyoner bir hareketi oluşturmak zorundayız.”

Bizi biz yapan sahip olduğumuz mukaddes ülkünün ardında kenetlenmemiz ve azimle iman ettiğimiz davamızın ardında ilerlemektir. Kimi zaman yürüyerek gideriz, kimi zaman ise koşarak, ama hep ileri, ebedi ileri. Çünkü mevcudiyetimizi bu kutsiyet ve bu muazzamlığa borçluyuz. Bedenlere ruhlarımız üflendiği vakit, her dem yeniden doğarak iman ettik bu kutlu yola. Kut almış ceddimizin ve kutlu ilan edilen bu yolda aksiyoner tavrımızdan taviz vermeden; Bu muazzam tarihi muhteşem aksiyonumuzla şekillendirdik. Tarih ülkücüleri yazmak ve anlatmak için bir yarışın dahi az geleceğini açıkça beyan etmektedir. Ülküye susayan ülkücülerin Yavuz ve Yunus tarifi işte bu aksiyonun özüdür.
’Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz’’
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ
Biz aksiyoner Türk milliyetçiliğimizi hiç kaybetmedik. Aksiyoner Türk milliyetçiliği nedir; Cennet mekân Rahmetli Dündar TAŞER büyüğümüzün ifade ettiği gibi ‘Ülkücü Kadife eldiven içindeki demir yumruktur’ bu mana ve derinliğin muhteviyatı. Zalimin karşısında ki Yavuz timsalidir. Mazlumun yanında Yunus derinliğidir. Aksiyoner Türk milliyetçiliği Devletler kurup, Devletler yıkan Türk Milletinin hamurudur ve olmazsa olmalarıdır. Harekete harekât katmak eylemidir Aksiyon.
O ruhu kaybetmeden hep ileri daima ileri sloganımız ile uygun adım ve yüksek disiplin ruhu ile iri ve diri olmaktır. Aksiyoner Türk milliyetçiliği 3 Mayıs 1944Türkçülük Turancılık davasıdır. İlk ateş, arsız suratlara attığı tokat ile Osman Yüksel SERDENGEÇTİ yakmıştır. Aksiyoner Türk milliyetçiliği; Sosyalizm çukuruna düşmüşlerin kafalarındaki bir kaba kuvvet hali değildir. Tavizsiz bir yaşam demektir. Kelam ile kalem ile savaşmak demektir. Mili ve manevi değerlin öncülüğünde koruyucu bir akım demektir. En büyük silah olan söz ile fikrin vücut bulması demektir. Vücut bulunan kalem ile fikrin muhteşem aşkı demektir. Hakkın yeryüzündeki kılıçları olan Türk Milliyetçisi Ülkücülerin teşkilatlanma ve bu ruh ile hareket etmesinin temeli aksiyoner yanımızdır.
‘’Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurmuşuz’’
Dündar TAŞER

Aksiyoner yanımız nedir: Türk milliyetçileri ve ülkücüler ile asıl içlerindeki şeytanın farkında olmayan sözde yazarın ( bir zamanlar Atsız bey ile hareket ediyordu) Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği ile alaylı tavrından ve komünizm propagandası ile Hükümet yöneticilerin desteği ile maddeye tapan manayı zül görenlerin işte o suratlarındaki şamardır. Anakaradaki nümayiştir aksiyoner Türk milliyetçiliği. Türk milliyetçilerinin Komünizmle ile mücadelesidir aksiyonerliğimiz. Bu uğurda her cefayı göze almaktır aksiyoner tavrımız. 1960 da Menderes’in idamına karşı çıkarak Sürgün halinde her türlü eylem ile karşı çıkmaktır aksiyonerliğimiz. İhtilal ile sürgünler ile yılmadan her eylemde vücut bulmaktır aksiyonerlik. Aksiyonerlik, budala Sosyalizmin Devlet ve millet aleyhinde yaptıkları aşağılık gösteriler ve yıkımlar değildir. Türk milliyetçiliğinin aksiyoner tavrı Türk için Türk’e göre Türk tarafından şiarı ile hareket etmektir.
Mili ve manevi değerlere saldırı olduğu vakit topyekûn bir harekâttır aksiyoner tavrımız. Sokaklara dökülmemeyi emreden, ama Sokakların hâkimiyeti Ülkücülerindir diyen Başbuğumuzun tavrıdır aksiyoner Türk milliyetçiliği. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sigortası olan Ülkücüler aksiyoner tavır ve harekâtlarını kaybetmemişlerdir. Teşkilatlanma ve disiplin kaynağıdır aksiyoner tavrımızın. Çünkü emri ilahi buyurmuştur. Eli yeten eliyle yetmiyor ise diliyle o da yeterli değil ise kalben buğuz etmelidir. İşte biz elimiz ve dilimizle yeten her türlü eylemde yegâne bir yumruğuz. Çünkü biz ülkücüler kadife eldiven içindeki demir yumruklarız. Aksiyonerliğimiz hiçbir vakit tozlu raflarda kalmamış ve klişe bir şekilde sloganlaşmamıştır. Her daim hakikatin ardında aksiyonerliğimizin dâhilindeyiz. En büyük aksiyonerliğimiz Hakkı tutup kaldırmak ve Hak için Hakça haykırmaktır.
‘’Biz bir cihan devleti kalıntısı üstünde, cihan hâkimlerinin evlatları olarak oturuyoruz. Sokaktan mektebe, kahveden fabrikaya koşmalıyız. Sanayimizi kurmalı, büyük milletin imkânlarını büyük geleceği kurmak için seferber etmeliyiz’’

Dündar TAŞER

Tarihin hassas noktalarına bakıldığı vakit o hassasiyetin temelini yine aksiyonerliğimiz oluşturmaktadır. Ülkücülerin varlığından bihaber olanlar veya bu hususu kendi kıt akılları ile kaile akmayanların gördüğü manzara açık ve nettir. Bu manzara 15 Temmuz Mendebur Feto ve haramzadeleri tarafından yapılan alçak girişim ve bu alçak Pensilvanya sıçanlarının karşısında Ruhuna nakşolan aksiyonerliğiyle Milliyetçi Ülkücüler. Bu kahpeliğin karşısında buyruk alırcasına Ülkücüler. İşte bu direnişin adı aksiyonerliktir. Nerde ve ne şartta olursa olsun Milli hususlar çizgisi ve şiarında serden geçmektir. Pensilvanya ve Mezopotamya sıçanlarının karşısında olan aksiyoner Türk Milliyetçileri tarihin bu şekildeki unutulmayan sahnelerini aksiyonerliğiyle konuşturmaktadır ve konuşturacaktır.

Aksiyonerliğimiz nedir; şudur ki kalemiyle hainlere savaş açan Yıldıray ÇİÇEK, Şükrü ALNIAÇIK gibi, Ozan İLO (İlhami ERDOĞAN) gibi kelam ile aksiyonerliği kâğıttan sahaya dökmektir. Buda bizim aksiyoner tavrımızdır. Söz sanatını kullanarak aksiyoner ruhumuza Dündar TAŞER duruşu katan kalemlerimiz Varolsun.

Ali Metin TOKDEMİR ahde vefası, Dündar TAŞER aksiyonerliği ülkücüyü sahip olduğu misyon ve vizyon ile yürüten bir güçtür. Takım elbiseler içindeki beyefendiliğin ve o Turan kadar geniş yüreklerin dâhilindeki, vefa ve merhamet, akabinde ki söz konusu Ülkesi ve Ülküsü için girdiği her türlü aksiyonerlik Ülkücünün hayat felsefesidir.Ülkücü Hareketin aksiyonerliğini idrak edemeyenlere ve bunu sadece bir kaba kuvvet sananlara Başbuğumuz net bir şekilde ifade etmiştir. Aksiyonerlik; milli çizgi ve ahlak içerisinde her türlü fedakârlığı zirvede yaşamaktır.
‘Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez’
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ
Bilge Liderimiz Devlet BAHÇELİ beyefendinin emrinde ve izinde aksiyonerliğimizden taviz vermeden; her kelamını buyruk bilip Türk İslam Ülküsünde, Son nefer! Son nefes! Son damla kana kadar! Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz ve KAVGAMIZDA HİÇ BİR ENGEL TANIMAYACAĞIZ!

ERTUĞRUL SUBAŞI

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.