SON DAKİKA

GAZOZ KAPAĞI!

KÖŞE YAZILARI

TÜRGEV’e Yine Bedelsiz Arsa

Bu haber 21 Nisan 2014 - 7:42 'de eklendi ve 26 kez görüntülendi.

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın eşi Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın an­ne ve ba­ba­sı­nın is­mi­nin ve­ril­di­ği Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı­’na (TÜR­GEV) bağ­lı Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba­ran Yur­du için İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan be­del­siz ar­sa ayar­lan­dı­ğı id­di­a edil­di.

Ay­dın­lık Ga­ze­te­si­’nin ha­be­ri­ne gö­re, CHP’­li Kar­tal Be­le­di­ye­si­’n­den ta­kas yön­te­miy­le alı­nan ara­zi, 2011’de be­del­siz ola­rak Er­do­ğan ai­le­si­nin yö­ne­ti­min­de ol­du­ğu TÜR­GE­V’­e tah­sis edil­di. Kar­tal Be­le­di­ye­si­’nin ay­nı ar­sa için ver­di­ği iş bi­tir­me bel­ge­sin­de yur­dun be­de­li 9 mil­yon 102 bin TL iken, TÜR­GE­V’­in bel­ge­sin­de be­de­lin 10 mil­yon 827 bin 600 TL ol­ma­sı dik­kat çek­ti. İd­di­ala­ra gö­re, ara­da­ki far­kın ne­re­ye git­ti­ği ise be­lir­siz­li­ği­ni ko­ru­yor. Pe­ki “ta­ka­s” na­sıl ger­çek­leş­ti? İBB, Kar­tal Be­le­di­ye­si­’n­den Esen­te­pe Ma­hal­le­si’nde 1106 ada, 92 par­sel­de­ki 9 bin 260 met­re­ka­re­lik ara­zi­yi is­te­di. Kar­tal Be­le­di­ye­si Kar­tal Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si Komp­lek­si­’nin he­men ya­nın­da bu­lu­nan ara­zi ko­nu­sun­da İB­B’­ye olum­suz ya­nıt ver­di.

ZORLAYARAK ALDILAR
İB­B’­nin zor­la­ma­la­rı so­nu­cu ara­zi ta­kas yo­luy­la dev­re­dil­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kar­şı­lı­ğın­da Kar­tal Be­le­di­ye­si­’ne Uğur Mum­cu Ma­hal­le­si­’n­de bir ara­zi ver­di. Kar­tal Be­le­di­ye­si de bu ara­zi­ye park yap­mak üze­re pro­je ha­zır­la­dı. Bun­dan son­ra dev­re­ye TÜR­GEV gir­di. İBB ara­zi­yi üc­ret­siz ola­rak TÜR­GE­V’­e tah­sis et­ti. Ara­zi­ye 432 ya­tak­lı kız yur­du in­şa edil­di. 15 bin 468 met­re­ka­re­lik in­şa­at ala­nı­na yap­tı­rı­lan yur­da, Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın an­ne ve ba­ba­sı Hay­ri­ye-Ce­mal Gül­ba­ran adı ve­ril­di. Yur­dun açı­lı­şı­nı ge­çen se­ne Baş­ba­kan Er­do­ğan, eşi ve oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan yap­tı. Yur­dun in­şa­at iha­le­si­ni alan ASL İn­şa­at’­ın en bü­yük or­ta­ğı­nın ise AKP es­ki Mil­let­ve­ki­li Ab­dül­ka­dir Kart ol­ma­sı dik­kat çek­ti. Kart, 2009’da ASL’nin ço­ğun­luk his­se­le­ri­ni sa­tın al­mış­tı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.