SON DAKİKA

“PKK Bölgenin Jandarması Oldu”

Bu haber 18 Eylül 2014 - 2:05 'de eklendi ve 61 kez görüntülendi.

Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Seyithan Karadağ “Bu süreçte kontrol PKK’nın elinde. Örgüt Doğu ve Güneydoğu’da adeta polis ve jandarma gibi görev yapmaya başladı. Biz illegal olduk onlar legal” dedi

Seyithan Karadağ: PKK bölgenin jandarması oldu

Köy Ko­ru­cu­la­rı Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Se­yit­han Ka­ra­dağ, te­rör ör­gü­tü PKK’­nın bas­kı­la­rı yü­zün­den köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni bı­rak­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­dü. “On­lar le­gal, biz il­le­gal ol­du­k” di­yen Ka­ra­dağ şöy­le ko­nuş­tu: “Ör­güt Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da­ki­ yer­le­şim yer­le­rin­de ade­ta po­lis ve jan­dar­ma gi­bi gi­bi gö­rev yap­ma­ya baş­la­dı. Kon­tro­lü el­le­ri­ne al­mış­lar. Kim­se de ka­rış­mı­yor. Se­si­mi­zi çı­kar­sak pro­vo­kas­yon­cu olu­yo­ruz. Çı­kar­ma­sak sü­rü­nü­yo­ruz. Ne ya­pa­ca­ğız bil­mi­yo­ruz. Biz­ler köy ko­ru­cu­la­rı ola­rak ar­tık il­le­gal, on­lar ise le­gal ha­le gel­di.”

VATANI SEVMENİN BEDELİ

PKK’­nın ko­ru­cu­la­rı ka­çı­rıp uy­gu­la­dı­ğı bas­kı­dan do­la­yı gö­rev­le­ri­ni bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Ka­ra­dağ, ”Köy­ler­de ko­ru­cu­lar tek tek gö­re­vi bı­ra­kı­yor. Biz her şe­yi bı­rak­tık. Onu­ru­mu­zu ve hay­si­ye­ti­mi­zi ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu ül­ke­de va­tan sev­me­nin be­de­li çok ağı­r” de­di.

‘Terörist görürseniz karışmayın’

Ana­do­lu Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Şe­hit Ai­le­le­ri Kon­fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Zi­ya Sö­zen böl­ge­de köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­miş bir PKK bas­kı­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Sö­zen şu id­di­alar­da bu­lun­du: “Ko­ru­cu­mu­zu ka­çı­ran te­rör ör­gü­tü PKK’­ya yö­ne­lik as­ker ope­ras­yon iz­ni is­te­di. An­cak Bit­lis Va­li­si izin ver­me­di. Eğer ko­ru­cu­muz şe­hit edil­sey­di so­rum­lu­su Bit­lis Va­li­si olur­du. Kim­se bi­zi mu­ha­tap al­mı­yor. Köy ko­ru­cu­ları dev­le­te küs­müş du­rum­da. Çö­züm sü­re­ci­ni en çok is­te­yen bi­ziz. PKK her şe­yi ya­pı­yor ama ya­nı­na kâr ka­lı­yor. Bi­ze dev­let yet­ki­li­le­ri ‘Te­rö­rist gör­dü­ğü­nüz yer­de ka­rış­ma­yın. Aman çö­züm sü­re­ci­ne göl­ge düş­me­si­n’ di­yor.” Sö­zen çö­züm sü­re­ci­nin baş­la­ma­sın­dan bu ya­na 10 köy ko­ru­cu­su­nun bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca şe­hit edil­di­ği­ni be­lirt­ti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

istanbul escort

kayseri escort aydın escort denizli escort çanakkale escort bursa escort