SON DAKİKA

BİR BEN KALSAM…

KÖŞE YAZILARI

Böcek Soruşturmasında Savcıdan İlginç Çıkış

Bu haber 20 Nisan 2014 - 6:55 'de eklendi ve 40 kez görüntülendi.

Başbakan’ın ofisine konulduğu ileri sürülen dinleme cihazıyla ilgili soruşturma çıkmaza girdi. Savcı ‘BTK raporunda yeterli delil yok’ diyerek soruşturmayı askıya aldı.

Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu (BTK), Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın evin­de­ki ça­lış­ma ofi­sin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len din­le­me ci­haz­la­rı­na iliş­kin ra­po­ru­nu ta­mam­la­dı. Ra­por 31 Oca­k’­ta An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı­’na su­nul­du. Ra­po­ru in­ce­le­yen Ana­ya­sal Dü­ze­ne Kar­şı İş­le­nen Suç­lar Bü­ro­su­’n­dan so­rum­lu Baş­sav­cı Ve­ki­li Ve­li Dal­ga­lı, ra­por­da adı ge­çen em­ni­yet gö­rev­li­le­ri­ni ça­ğı­ra­rak ta­nık sı­fa­tıy­la bil­gi­le­ri­ne baş­vur­du. An­cak Dal­ga­lı­’nın dos­ya­da cid­di bir de­lil ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le so­ruş­tur­ma­yı de­rin­leş­tir­me­di­ği be­lir­til­di.

ARAMADAN SONRA KONULMUŞ OLABİLİR

Dal­ga­lı­’nın BTK’­nın ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ru ye­ter­li bul­ma­dı­ğı ve “Po­li­sin Baş­ba­ka­n’­ın evin­de­ki te­miz­lik ara­ma­la­rın­da bö­ce­ği bu­la­ma­ma­sı kuş­ku­lu­” id­di­ası­na kar­şı­lık, “Po­lis ara­ma yap­tık­tan son­ra da ci­haz ko­nul­muş ola­bi­li­r” id­di­ası­nın araş­tı­rıl­ma­dı­ğı tes­pi­ti­ni yap­tı­ğı ifa­de edil­di. Po­lis ara­ma­sın­dan son­ra Baş­ba­ka­n’­ın Ofi­si MİT per­so­ne­li ta­ra­fın­dan da aran­mış id­di­aya gö­re MİT per­so­ne­li bö­ce­ği bul­muş­tu. MİT bu­nun üze­ri­ne bö­ce­ğin em­ni­yet per­so­ne­li ta­ra­fın­dan yer­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni ra­por et­miş­ti. BTK’­nın 3 kla­sör­den olu­şan ra­po­run­da, ça­lış­ma ofi­sin­de ilk ara­ma­yı ya­pan po­li­sin “e­lin­de­ki ge­liş­miş tek­nik im­kân­la­ra rağ­men bö­ce­ği bu­la­ma­ma­sı kuş­ku­lu­” de­nil­miş­ti

Tahrifat yapmam istendi

TÜBİTAK BİLGEM Daire Başkanı Dr. Hasan Palaz, Başbakan’ın ofisinde bulunan ‘böcek’ ile ilgili hazırlanan raporda tahrifat yapmasının istendiğini, bunu yapmadığı için görevden alındığını belirtmişti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.